T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
DİYARBAKIR / SİLVAN - Silvan Halk Eğitimi Merkezi

Açık Öğretim Hakkında SSS

AÇIK ÖĞRETİM HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Açıköğretim Lisesi

   • 1- AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

    Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir. 

    a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

    b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar, 

    c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, 

    ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar, 

    d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

    Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.

   • 2- AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

    İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

    a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden; İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

    • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
    • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir. 8 Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

    b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden; İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden; 

    • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, 
    • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
    • İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir. Ortaöğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;
    • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
    • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
    • Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin aslı ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı/onaylı örneği,
    • T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

    Ortaöğretim Kurumlarından/Bir Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olanlar İle Bir Yükseköğretim Kurumundan Ayrılanlardan; 

    • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
    • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
    • Ortaöğretim diplomasının/diploma kayıp belgesinin onaylı örneği, (noter onaylı veya kaydı alan halk eğitimi merkezi müdürlüğünün diplomanın aslını görmesi şartı ile halk eğitimi merkezi müdürlüğünce onaylanmış belge. Belgeyi onaylayan halk eğitimi merkezi mührü ve onaylayan müdür veya müdür yardımcısının ismi/kaşesi okunabilecektir. Kaşenin okunmaması durumunda onaylayan kişi tarafından halk eğitimi merkezi müdürlüğünün adı tükenmez kalem ile yazılacaktır.)
    • T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

    Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrencilerden

    • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
    • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
    • Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden "Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir" başlığı altında yer alan (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesinin aslı, (Karneler denklik belgesi yerine geçmez.) denklik belgesini kaybedenler, denklik belgesini düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" yapılmış denklik belgesi ile müracaat edebilirler.
    • T.C. kimlik numarası olmayanlardan, ilk kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

    Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılan Öğrencilerden 

    • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
    • Açık Öğretim Lisesinden alınan tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,
    • T.C kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir. Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Almış Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C işlemi);
    • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
    • Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,
    • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

    Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Almış Öğrencilerden 

    • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
    • Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,
    • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe, 
    • T.C Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

    Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı Ancak T.C. Kimlik Numarası Sistemde Olmayan Öğrencilerin Başvuruları;

    2003 yılı öncesi Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmış, bu tarihten sonra hiç kayıt yenilememiş ve halen öğrencilik durumu "Silik" olan öğrencilerin T.C. Kimlik Numaraları Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimizin öncelikle durumlarını anlatan bir dilekçeyi ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisini tek sayfada olacak şekilde 0 312 213 01 75'e faks ya da aciklise@meb.gov.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine T.C. kimlik numarası eklenen öğrenciler kayıt yenileyebilecektir

   • 3- AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE NASIL KAYIT YAPTIRILABİLİR?

    Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Öğrenciler kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Kayıt işlemi tamamlanan öğrenciler Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıf  bankamatikler den yâ da bu bankaların mobil uygulamalarından internet bankacılığı ile veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücreti yatırma işlemini gerçekleştirebilirler.

   • 4- AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDE HANGİ SİSTEMİ VARDIR?

    Öncelikle eğitim herkes için 4 yıllıktır. 2005 yılı itibariyle liselerin 4 yıla çıkarılmasıyla önce örgün liselerde, 2008-2009 itibariyle de Açık Öğretim Lisesi´nde eğitim 4 yıla çıkarılmıştır. Açık Öğretim Lisesinde veya örgün okullarda 3 yıllık okuyan bir öğrenci Açık Öğretim Lisesi de de 4 yıllık sisteme tabidir

    Açık Öğretim Lisesinde de sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaktadır. Sınıf sistemi yerine dönem kavramı vardır. Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir. Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir. Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5 ve 6. dönemdir. Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir. 

    Açık öğretim lisesinden mezun olabilmek için öğrencinin

    • Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
    • Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,
    • Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
    • Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması, gerekir.

    Sekiz dönemde mezun olamayan öğrenciler mezuniyet şartlarını tamamlayıncaya kadar öğrenimlerine devam ederler. Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur. 

    Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken zorunlu ve ortak dersler vardır. AÖL sisteminde öğrenci başardığı dersin kredisini kazanır. Başaramadığı dersin kredisini alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya muaf olduğu takdirde onun yerine isterse seçmeli derslerden başka bir ders alır. Öğrenciler her dönem ortak ve seçmeli derslerden en fazla toplam 35 kredilik ders alabilirler. Bir dönemde sınavına girilip başarısız olunan zorunlu ders, izleyen dönemde yeniden verilir. Ortak zorunlu derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenci bu derslerden muaf olur. Yani bu dersi alma zorunluluğu kalkar. Ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını toplayamadığı takdirde isterlerse muaf oldukları dersi yeniden seçebilirler. Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 170 kredidir. Bu öğrenciler bir dönemde maksimum 35 kredilik ya da daha az ders seçebilir. Örgün eğitimden başvuru yapan öğrenciler geçtiği derslerden muaf tutularak haftalık ders sayısına göre kredi alırlar.

   • 5- AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
    • Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
    • Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
    • Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

    Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

   • 6- YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ KİMLERDEN ALINMAZ?

    1-İstiklal madalyası verilmiş,  vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar, 

    2-Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası olduğunu, 

    3-Gazi ve gazilerin eş, çocuk, anne veya babası olduğunu, 

    4-5.7.2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında mahkemeler tarafından üzerine tedbir konulduğunu, 

    5-İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile Açık Öğretim Okullarına kayıt yaptıracak özel eğitim ihtiyacı olduğunu, 

    6-8.3.2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olduğunu, Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kaldığını, 

    7-Sağlık Kurulu raporu ile en az % 40 engelli olduğunu, 

    8-Tutuklu veya hükümlü olduğunu belgelendirmek şartıyla kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır.  

    Müdürlüğümüzce yapılan incelemelerde muafiyet belgesi bulunmayan öğrencilerin dönem kayıt yenileme işlemleri iptal edilmektedir. 

   • 7- SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE HANGİ KURUM TARAFINDAN AÇIKLANMAKTADIR?

    Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.

    AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

   • 8- YENİ KAYIT ÖĞRENCİSİ TASDİKNAME ALABİLİR Mİ?

    Kayıt işlemi gerçekleştirilen öğrenci "Ön Kayıt" durumundadır. Ön kayıt durumunda olan öğrenci kaydını sildirmek istediğinde bir dilekçe ile birlikte Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek kaydını sildirebilir. Ön kayıt durumunda olan öğrenciye tasdikname kesilmez. Ancak Açık Öğretim Lisesinde bir dönem okumuş ve öğrencilik haklarından yararlanmış ise silme işlemi yapılamaz. Öğrenci okuldan ayrılmak istiyorsa dilekçesi alınır ve öğrenciye tasdikname Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kesilerek Açık Öğretim Lisesi sistemi dışına çıkarılır.

   • 9- DİPLOMA PUANI NEYE GÖRE HESAPLANIR?

    Açık Öğretim Lisesinde diploma notu (not ortalaması) sınavlarda başarılan derslerin notlarının ağırlıklı ortalamalarının aynı derslerin haftalık ders saatlerinin toplamına bölünmesiyle oluşur. Öğrencimiz tasdikname belgesi ile kayıt olmuşsa tasdikname ile getirdiği başarılı derslerin notları da bu ortalamaya dâhil edilir. Sınavlarda alınan başarısız notlar diploma notunu etkilemez.

   • 10- SINAVA GİRİLECEK OKULLAR NASIL VE HANGİ KURUM TARAFINDAN BELİRLENMEKTEDİR?

    Sınavla ilgili tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayımlamış olduğu sınav yönergesi ve talimatları doğrultusunda ve Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği yerlerde merkezi sistemle yapılmaktadır. 

   • 11- SINAV BÖLGESİ ADRES BİLGİLERİ GÜNCELLEME HANGİ TARİHLER ARASINDA YAPILIR?

    Açık Öğretim Lisesi iş takviminde belirtilen tarihler arasında sınav yeri değişikliğini sistem üzerinden kendiniz de yapabilirsiniz Öğrencilerimiz, yeni kayıt ya da kayıt yenileme işlemi sürecinde sistem üzerinde sınav yeri bilgilerini değiştirebilir. Adres bilgilerinizi değiştirmeniz sınav merkezinizin de değişeceği anlamına gelmez. Bu nedenle sınav merkezinizi mutlaka sistemde "sınav bölgesi irtibat merkezi" seçeneğinden kontrol ediniz ve değişmesi gerekiyorsa değiştiriniz. 

   • 12- SİSTEMDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPILINCA SINAV BÖLGESİ DE DEĞİŞMİŞ OLUR MU?

    Açık Öğretim Lisesi iş takviminde belirtilen tarihler arasında sınav yeri değişikliğini sistem üzerinden kendiniz yapabilirsiniz. Adres bilgilerinizi değiştirmeniz sınav merkezinizin de değişeceği anlamına gelmez. Bu nedenle sınav merkezinizi mutlaka sistemde "sınav bölgesi irtibat merkezi" seçeneğinden kontrol ediniz ve değişmesi gerekiyorsa değiştiriniz. Bu tür mağduriyetler yaşanmaması için talebinize ilişkin açıklamalar http://www.aol.meb.gov.tr/ web sayfasında bulunmaktadır. Bu süreç içerisinde, yeni kayıt ya da kayıt yenileme işlemini yaptırmış ve sınav yerini belirlemiş öğrencilerimizden, mazeretleri dolayısı ile başka bir sınav merkezinde sınava girmek zorunda olanlar, mazeretlerini belgelemek kaydıyla, sınava girmek istedikleri yerdeki il/ilçe sınav yürütme kuruluna başvurmak suretiyle yedek salonlarda sınava girebilirler. Geçerli bir beyanı olmayan öğrencilerimiz yedek salonlarda sınava alınamazlar.

   • 13- ÖĞRENCİLİK DURUMU MEZUN OLDUĞU HALDE NEDEN E-DEVLETTE BU DURUM GÖRÜNTÜLENEMEMEKTEDİR?

    Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde bilgi güncellemeleriniz Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünce yapılmış ise E- devlet üzerinde "Profil-Ayarlar-Bilgilerim-Bilgilerimi Yenile" işlem basamakları ile tarafınızca güncellenmesi gerekmektedir. 

   • 14- EK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILMAKTADIR?

    Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.

   • 15- TRANSKRİPT, TASDİKNAME, SGK, EK-C, TASDİKNAME KAYIP, ÖĞRENCİ BELGESİ, ÇIKMA BELGESİ, DİPLOMA KAYIP BELGELERİ NEREDEN ALINABİLİR?

    TRANSKRİPT BELGESİ AÖL Transkript Belgesi, öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinde öğrenimleri boyunca almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösteren bir belgedir. Bu belgeden isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

    TASDİKNAME BELGESİ Açık Öğretim Lisesinden kaydını sildirerek Tasdikname Belgesini almak isteyen öğrencilerin bir dilekçe yazarak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

    TASDİKNAME KAYIP BELGESİ Açık Öğretim Lisesinden ayrılarak tasdikname alan öğrencinin, tasdiknamesini kaybetmesi halinde bir dilekçe yazarak  Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

    ÖĞRENCİ BELGESİ Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinde okuduğunu gösteren Öğrenci Belgesi almak istediği takdirde bir dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

    ÇIKMA BELGESİ Açık Öğretim Lisesinden mezun olan öğrencinin diploma hazırlanıncaya kadar diploma yerine kullanabileceği bu belge 6 ay geçerlidir. Bu belgeden isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında başka biri tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

    DİPLOMA KAYIP Öğrencilerin daha önce Açık Öğretim Lisesinden almış oldukları diplomalarını kaybetmeleri durumunda bir dilekçe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında başka biri tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

   • 16- MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE, AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİSİNE GEÇİŞLER NE ZAMAN YAPILABİLMEKTEDİR?

    MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE GEÇİŞ: Mesleki Açık Öğretim Lisesinde eğitimine devam eden öğrenciler, isterlerse Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme dönemlerinde geçiş yapabilirler.

    AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİSİNE: Açık Öğretim Lisesinden Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçiş işlemleri eğitim öğretim yılının 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme döneminde yapılmaktadır.  1. Dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini kaçırdığınız takdirde, 2. dönem ve 3. dönemde Açık Öğretim Lisesinden, Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçiş yapamazsınız. Geçiş yapmak için bir sonraki Eğitim Öğretim yılının 1. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt dönemini beklemeniz gerekir. Geçiş işlemi için yapmanız gereken tek şey, geçiş yapmak istediğiniz Mesleki Teknik Anadolu Lisesine dilekçe vermektir.

   • 17- GENEL LİSEYE GEÇİŞ DURUMUNDA MESLEK LİSESİ ALAN DERSLERİNİN KREDİLERİNİ ALINABİLİR Mİ?

    Meslekî Açık Öğretim Lisesinden ? Açık Öğretim Lisesine geçiş işleminde başarılan derslerden elde edilen kredi miktarına meslek dersleri dâhil edilmez. Öğrencinin dönem bilgilerinde ise bir değişiklik olmaz.

   • 18- DERS SEÇME İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİREMEYEN ÖĞRENCİ SINAVA GİREBİLİR Mİ?

    Açık Öğretim Lisesi kredili sistem üzerine kurulmuştur. Açık Öğretim Lisesinde örgün eğitimdeki normal liseler gibi sınıf geçme sistemi yoktur. Dolayısıyla Açık Lisede sınıf geçme ve kalma terimleri de yoktur. Açık Öğretim Lisesinde ders geçme sistemi vardır. Sınavına girdiğiniz derslerden geçtiğiniz takdirde o dersin kredisini almış olursunuz. Kredili sistemin sağladığı olanaklardan biri de sınavına gireceğiniz dersleri sizin seçmenizdir. Kayıt yenilemesi veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizden hiç ders seçmeyenlerin dersleri öğrencinin mağduriyet yaşamaması için sistem tarafından atanmaktadır. Bir veya birkaç ders seçen öğrencilerimizin seçilen derslerle ilgili bilgilerine dokunulmamaktadır. Çünkü ders seçme işlemi öğrencilerimizin sorumluluğundadır ve öğrenci sınava girmek istediği dersleri seçmekle yükümlüdür 

   • 19- BİLGİLENDİRME MESAJLARI NASIL ALINABİLİR?

    Açık Öğretim Lisesinde okuyan öğrenciler okul bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi ile kolayca takip edebilirler. Açık öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi'ne abone olmak için  öğrenci TC Kimlik Numarasını yazdıktan sonra 8383 'e SMS gönderebilirler. Açık öğretim Lisesi öğrencileri söz konusu sistem sayesinde, Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını, sınav yeri ve sınav tarihi bilgisini, ders seçim bilgisi, sınav merkezi hakkında oluşabilecek değişikliklerin bilgisini, mezuniyet ve diploma notu bilgisi, diploma gönderim bilgisi, öğrenci genel durum bilgisine çok kolay bir biçimde erişebilecektir. Öğrenciler mobil ortamdan söz konusu bilgilendirmeleri otomatik olarak alabileceklerdir. Ancak söz konusu uygulama ücretlendirmeye tabidir. 

    Ayrıca Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Resmi Mobil Uygulamasını cep telefonunuza yükleyerek, Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabilirsiniz. Mobil Uygulama ile mesajları takip edebilir. Dönem bilgilerini görebilir, ders ve kredi bilgilerini öğrenebilir, ders seçim işlemlerini yapabilir sınav sonuçlarını öğrenebilirler Ayrıca uygulamada Açık Öğretim Liselerine ait kayıt, kayıt yenileme, ders seçme ve sınav tarihlerinin yer aldığı bir de iş takvimi bulunmaktadır.

   • 20- AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE KURS VERİLMEKTE MİDİR?

    Yeterli düzeyde talep oluştuğu takdirde Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için Halk Eğitim Merkezlerince destek kursları açılabilmektedir.

   • 21- HANGİ ŞARTLAR ALTINDA ASKERLİK TECİL ETTİRİLEBİLİR?

    Lisede öğrenciliği devam edenlerin, mezun olanların ya da ilişiği kesilenlerin tecil haklarına dair hususlar 7179 Sayılı Asker Alma Kanunun 20. maddesinin 2. ve 3. bentlerinde açıklanmıştır. Lise ve dengi okulda öğrenci olanların maksimum 22 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar tecil hakları vardır. 

    Bu kişilerin öğrenciliği devam ettiği sürece askerlikleri ertelenebilir. Ancak bu süre en çok 22 yaşın tamamlandığı yılın sonuna kadardır. Örneğin 23 yaşına gelmiş bir kişi hala mezun olamamış ise artık bu kişinin tecil hakkı yoktur. 

    Ayrıca Açık Öğretim Lisesi sisteminde pasif ya da donuk durumundaki öğrencilerin tecil işlemlerinin yapılabilmesi için aktif öğrenci durumunda olmaları gerekmektedir. 

   • 22- DERS SEÇME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Öncelikle http://www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesi internet sayfasında yer alan ''Öğrenci Girişi'' başlığı seçilir.

    Güvenlik kodu alanına resimde görülen sayı, öğrenci numara alanına öğrenci numarası veya T.C numarası,  şifre alanına öğrenci şifresi yazılarak Giriş butonu tıklanır.

    Sol tarafta ''Kayıt Yenileme / Ders Seçme'' başlığı altında yer alan ''Ders Seçme İşlemleri'' modülü seçilir. Açılan sayfada seçilebilecek derslerin listesi gelecektir. Burada dersler dönem başlığı altında birinci dönemden başlamak üzere sıralanmıştır.

    Dersi seçmek için ilgili dersin satır başındaki mavi simge tıklanır. Seçilen dersler bir alt tabloda görülecektir

    Ders seçme işlemine öncelikle zorunlu dersler seçerek başlanır. Zorunlu dersler seçildikten sonra hala ders seçme hakkınınız var ise seçmeli derslerden de ders seçilebilir. 35 kredi tamamlanana kadar ders seçimi işlemine devam edilir. Toplamda seçilebilecek kredi miktarına ulaşılınca sistem ''Bu dönem için belirlenen kredi miktarı kadar ders seçtiniz'' uyarısını yapacaktır.

    Ders seçim sırasında oturum numaraları seçilecek derslerin yan tarafında yazmaktadır. Sınavı daha verimli ve zamanı düzenli kullanabilmeniz için ders seçimi yaparken bu oturumlara da dikkat edilmelidir. Bir oturum için en fazla 8 ders seçilebilir

    Daha alt bir dönemde ortak dersin olduğu halde bir üst dönemden ortak ders seçmeye sistem izin vermez

    Bu durumda önce alt dönemin dersini seçip ders seçme işlemine bu şekilde devam edilmelidir.

   • 23- SEÇİLEN DERSLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK İSTENİRSE NE YAPILMALIDIR?

    Seçilen dersler "Bu Dönem Seçtiğiniz Dersler" başlığı altında yer alır.  Silmek istenilen dersin sol yanındaki kırmızı buton tıklanır. Ancak seçilen dersler arasında üst döneme ait bir ders varsa alt dönemin dersi silinmez. Öncelikle üst döneme ait dersin silinmesi gerekir.

   • 24- OTOMATİK DERS SEÇME NE DEMEK?

    Otomatik ders atama butonuna basıldığında sizin için en uygun dersler sistem tarafından seçilir. Kaydet butonuna basıldığında en uygun dersler atanmış olur. İstenildiğinde bu atamadan sonrada dersler değiştirilebilir.

   • 25- KİTAPLAR NEREDEN ALINIR?

    Sistem üzerinden seçilen derslerin bir çıktısı alıp kitaplarınızı Halk Eğitimi Merkezi müdürlüğünden alabilirsiniz.

    Öğrenciler www.aol.meb.gov.tr adresindeki Ders Kitapları bölümünden PDF olarak kitapları indirebilir veya mobil uygulamayı kullanarak ders kitaplarına ulaşabilirler.

   • 26- AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDE KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılmaktadır.

    Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanmaktadır. Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

    Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programında kayıt yenileme yaptırmak isteyen öğrenciler (Batı Avrupa programı hariç); Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programı kapsamında, Suudi Arabistan (Medine, Cidde, Riyad), Kuveyt, Azerbaycan, İran ve KKTC başkentlerinde bulunan irtibat bürolarından kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilir

   • 27- AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI NEDİR?

    T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol uyarınca, Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaş, soydaş ve Türkçe bilen herkes için Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı uygulanmaktadır. Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programında görülen öğrenimin içeriğinin Türkiye' deki diğer liselerden hiç bir farkı yoktur. Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı diploması ile Türkiye'deki diğer liselerden alınan lise diploması eşdeğerdir. Bu diploma, giriş sınavını kazanmaları halinde sahiplerine yükseköğrenime devam etme hakkı vermektedir. Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa programı faaliyetleri çerçevesinde, Batı Avrupa'da yaşayan vatandaş ve soydaşlarımıza yönelik;

    BERLİN, BERN, BRÜKSEL, DEN HAAG, ESSEN FRANFURT, HAMBURG, KÖLN LONDRA, LYON, MÜNİH, HURNBERG, PARİS, STUTTGART, VİYANA, FİLİBE, GOSTİVAR, PRİZREN VE SARAYBOSNA olmak üzere 11 ülkede 19 sınav merkezi oluşturulmuştur. Yerleşik durumda olan öğrenciler, büro hizmetlerini; Köln'deki Batı Avrupa Bürosu'na şahsen gelmek zorunda olmadan alabilmekte ve mezun olduklarında diplomaları adreslerine posta yoluyla gönderilmektedir. 

   • 28- AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

    Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına, Türkiye' de ortaokulu/ilköğretim okulunu bitirmiş olanlar, Türkiye' de düz lise, meslek lisesi veya dengi bir okula devam ederken tasdikname ile ayrılanlar, yurtdışında öğrenim görüp denklik yaptırmış ve denklik sonucu lise mezunu olmadığı anlaşılan kişiler, Avrupa veya EFTA ülkelerinde yerleşik olan veya en az altı ay süreli oturma iznine sahip olanlar başvurabilirler. (Denkliğinde meslek lisesi yazan adaylar da başvuru yapabilirler.)

   • 29- AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI SINAVLARINA TÜRKİYE' DE GİRİLEBİLİR Mİ?

    Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kaydolup da yıl içinde Türkiye' ye kesin dönüş yapanlar, o öğretim yılının sonuna kadar Batı Avrupa Programının öğrencisi olmaya devam ederler. Bu öğrencilerin kesin dönüşlerini belgelemeleri, Türkiye'de devamlı bir yazışma adresi vermeleri halinde her türlü evrakı bu adrese postalanacağı gibi sınavlara da Eskişehir' de katılmaları mümkündür

   • 30- TÜRK VATANDAŞI OLMAYANLAR DA AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMINA KAYIT YAPTIRABİLİR Mİ?

    Yabancı uyruklu olan öğrenci adayları da Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kayıt yaptırabilirler.

   • 31- AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ORTA DOĞU PROGRAMI NEDİR?

    T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca Orta Doğu ülkelerinde yaşayan vatandaşlar için Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programı uygulanmaktadır.

   • 32- ORTA DOĞU PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

    Yurtdışında geçerli bir ikamet izni olup da; Türkiye'de ortaokulu veya ilköğretim okulunu bitirenler,

    Türkiye'de bulunduğu dönemde lise veya dengi bir okula devam ederken öğrenimini yarıda bırakanlar, Yurtdışında öğrenim görüp, denklik yaptırmış ve bu denklik sonucu ortaöğretim(lise veya dengi okul) mezunu olmadığı anlaşılan her yaş ve her meslek grubundaki vatandaşlar başvurabilirler.

   • 33- ORTA DOĞU PROGRAMINDA SINAVLAR NE ZAMAN, NASIL VE NEREDE YAPILIR?

    Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programına kayıt yaptıran öğrenciler her öğretim yılında birinci ve ikinci dönem sonunda olmak üzere iki kez sınava girerler. Sınavlar Türkiye´de uygulanan takvime göre belirlenen tarihte Cumartesi ? Pazar günü yapılır. Herhangi bir nedenle sınava giremeyen öğrencilere ayrıca ek bir sınav yapılmaz.

    Sınavlar Özbekistan (Taşkent), Türkmenistan (Aşkabat), Kırgızistan (Bişkek), Kazakistan (Almatı), Çin (Pekin), Kuveyt (Kuveyt), İran (Tahran), Suudi Arabistan (Medine Riyad, Cidde), Katar (Doha), Azerbaycan (Bakü), Gürcistan (Batum) ve KKTC (Lefkoşa) şehirlerinde bulunan Türk Okullarında / Eğitim Müşavirliklerinde yapılır.

   • 34- ORTA DOĞU PROGRAMI İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

    Orta Doğu ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programına kayıt yaptırmak için   yurt dışındaki vatandaşlarımız bulundukları yerdeki Eğitim Ataşeliği, Eğitim Müşavirliği ya da Türk Okullarına başvurabilirler 

   • 35- AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BALKANLAR PROGRAMI NEDİR?

    Balkan ülkelerinde yaşayan vatandaş, soydaş ve Türkçe bilen herkes için Açık Öğretim Lisesi Balkanlar Programı uygulanmaktadır. Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız Açık Öğretim Lisesi Balkanlar Programına kayıt yaptırmak için Anadolu Üniversitesi'nin Balkan Ülkelerinde bulunan İrtibat Bürolarına bir dilekçe ile başvurabilirler. Adaylar, ilk başvuru sırasında dilekçe dışında hiçbir belge göndermemektedir. 

    Açık Öğretim Lisesi Balkanlar Programına yurtdışında geçerli bir ikamet izni olan programa ilgi duyan herkes her zaman gerekli başvuruyu yapabilir; yapılan tüm başvurular her yılın eylül ayı içinde toplu olarak cevaplandırılır ve adaylardan kesin kayıt için gerekli belgeler istenir. Öğrenciler tarafından büroya ulaştırılan belgeler eksiksiz ve doğruysa kabul edilir ve Açık Öğretim Lisesi Balkanlar Programı öğrencisi olarak kayıt yaptırmak üzere Ankara'ya Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilir.

    Açık Öğretim Lisesi Balkanlar Programına kayıt yaptıracak öğrencilerden, Anadolu Üniversitesi tarafından eğitim materyali, sınav hizmetleri ve büro hizmetleri gibi giderleri karşılamak üzere belli bir katkı payı alınmaktadır.

   • 36- YURTDIŞI PROGRAMININ VATANDAŞLARA SAĞLADIĞI YARARLAR NELERDİR?

    Açık Öğretim Lisesi tarafından yürütülen yurtdışı programları sayesinde; herhangi bir nedenle öğrenimlerine devam edemeyen yurt dışındaki vatandaşlara okula gitme zorunluluğu olmadan kendi kendine çalışarak, yarım bıraktıkları öğrenimlerini tamamlama ve bir üst öğrenime devam edebilme olanağı sağlamaktadır. Türkiye'de orta öğrenimlerini yarıda bırakarak yurtdışında zorunlu eğitim yaşını doldurmuş olmaları nedeniyle, eğitim kurumlarına devam edemeyen, dolayısıyla yurtdışında gerekli olan eğitim düzeyine ve niteliğine sahip olamayan gençlere, Türkiye'de yarım bıraktıkları lise öğrenimini tamamlama imkânı ile yurtdışında iş olanaklarını artırmaktadır.

    Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Orta Doğu Programı sayesinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın  öğrenimlerini tamamlayamayacak durumda olan çocuklarını Türk eğitim sistemi içine alarak lise mezunu olmalarının ve Türkiye'de üniversiteye gidebilmelerini sağlamaktadır. Yurtdışı eğitim sistemi içinde çeşitli nedenlerle başarısız olan ve zorunlu eğitim yaşını doldurduktan sonra, eğitim için gerekli olan düzeyde bitirme derecelerine ulaşamadan sistemin dışına çıkanlara, alternatif eğitim yolu olanağının verilmesini sağlamaktadır.

    Yurtdışındaki Türk vatandaşlarının Türkçe dil düzeylerinin ve Türk kültürü bilgilerini geliştirilmesinin, ülkeleri hakkında bilgilerinin artırılmasının ve ülkeleriyle bağlarının güçlendirilmesini sağlamaktadır. Türkiye'deki  yükseköğretim programlarına devam edebilme ve daha sonra Türkiye'deki yükseköğrenimden nakillerini aldırarak yurtdışındaki üniversitelerde öğrenimlerini tamamlama imkânı sağlamaktadır.

   • 37. YANLIŞ YATIRILAN ÜCRET İADESİ NASIL YAPILIR?

    Açık Öğretim Okulları öğrencilerimizin sehven/yanlışlıkla yatırmış olduğu ücretler, herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın MEB Döner Sermaye İşletmesi tarafından ilgililerin hesabına aktarılmaktadır. Açık Öğretim Okulları öğrencilerimiz hangi bankaya para yatırmış olurlarsa olsunlar, iadeler yalnızca T.C. Ziraat Bankasının merkezi ödeme sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. İade işlemi gerçekleştiğinde, Açık Öğretim Okulları öğrencilerimizin ücret yatırırken girmiş olduğu cep telefonu numarasına bilgilendirme mesajı gönderilmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin ücret yatırırken geçerli ve güncel bir cep telefonu numarası bildirmesi zorunludur.

 


KAYNAK : Açık Öğretim Lisesi

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 24.03.2021 - Güncelleme: 24.05.2022 23:33 - Görüntülenme: 1551
  Beğen | 4  kişi beğendi